Oefentherapie Maarssenbroek

Pauwenkamp 30

3607 GB Maarssen

Tel: 0346-566092

E-mail: info@cesarmaarssen.nl

Facebook
Kwaliteit


Deze praktijk streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van uw behandeling. Daarvoor volg ik bij- en nascholing.
Daarnaast ben ik aangesloten bij:
  • De beroepsvereniging VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck).
  • Kamer van Koophandel: nummer 60436131. Ingeschreven sinds april 2014.
  • Kwaliteitsregister voor paramedici Art. 34 Wet Big: nummer 49912114794. Ingeschreven sinds juli 2013.
  • IOC (Intercollegiale Overleggroep Cesartherapeuten).

Klanttevredenheidsonderzoek Qualiview
De kwaliteit van de zorg is binnen de praktijk een belangrijk aspect. Om inzicht te krijgen in hoe u de kwaliteit en zorgverlening ervaart neemt de praktijk deel aan klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek, d.m.v. een vragenlijst, wordt uitgevoerd door Qualiview. Met Qualiview waarborgt de praktijk uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Landelijke Database Oefentherapie (LDO)
Vanaf januari 2017 neemt de praktijk deel aan een pilot van de beroepsvereniging VvOCM om de zorg van oefentherapeuten in kaart te brengen. De Landelijk Database Oefentherapie (LDO) wordt uitgevoerd samen met het NIVEL. Het doel is om de oefentherapeutische zorg beter in kaart te brengen, zodat de zorg voor patiŽnten, beleidsontwikkeling en het onderwijs aan de opleiding Oefentherapie Cesar en Mensendieck verbeteren. De gegevens die opgenomen worden in de LDO zijn zorginhoudelijk, zoals bijvoorbeeld de hulpvraag, aantal gegeven behandelingen en de diagnose. Uiteraard worden deze gegevens anoniem verstuurd en verwerkt, volgens de geldende privacywetgeving. Wilt u meer weten? Klik hier

Klachtenprocedure
U bent onder behandeling -of u bent onder behandeling geweest van een oefentherapeut Cesar. Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen. In onderstaande folder kunt u lezen welke stappen u kunt nemen.
Folder klachtenprocedure

Site designed by Michel Lamers.